Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”
ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław
tel.: 71 7332310; fax.: 71 7332309; e-mail: kai@umed.wroc.pl
PeKaO SA I O/Wrocław; nr 52 1240 6670 1111 0000 5645 1470

Skład Zarządu:
Prof.dr hab. Andrzej Kübler – Prezes
Prof.dr hab. Grażyna Durek – Wiceprezes

Statut

 

Linki:

www.sepsa.pl
www.sepsisedu.pl
www.survivingsepsis.org
www.ptaiit.org.pl

Copyright © 2014-15 Anestezjologia.pl. All Rights Reserved.